કચ્છી લેવા પટેલ કન્યા વિદ્યામંદિર રજતજયંતિ મહોત્સવ

IMG-20181001-WA0077-1.jpg

કચ્છી લેવા પટેલ કન્યા વિદ્યામંદિર રજતજયંતિ મહોત્સવ

કચ્છી લેવા પટેલ સમાજના કન્યા કેળવણી‌ પ્રકલ્પમાં ઐતિહાસિક માધ્યમ તરીકે કન્યા વિદ્યામંદિરનું મહત્વનું યોગદાન રહ્યું છે. આ સંસ્થાને 25 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યાં છે ત્યારે ડિસેમ્બર 2018 તા. 28/29/30 ત્રિદિવસીય મહોત્સવમાં પધારવા દેશ વિદેશ વસતા તમામ જ્ઞાતિજનો‌ને સપરિવાર આમંત્રીત કરાયા છે. વધુ‌ વિગતો માટે ભુજ સમાજના કાર્યાલયનો સંપર્ક કરી શકાય છે. આ અવસરે જ્ઞાતિના વિકાસ માટે નવતર યોજનાઓનો પ્રારંભ અને પ્રશ્નોનું મનન ચિંતન થનાર છે.