Shree Kutchi Leva Patel Education & Medical Trust

# Name Designation Place
1 Shri Gopalbhai Mavji Gorasia President Bhuj
2 Shri Kesharabhai Ravji Pindoria Vice President Bhuj
3 Shri Manjibhai Jadva Pindoriya Secretary Bhuj
4 Shri Vasantlal Gopal Patel Joint Secretary Kundanpar
5 Shrimati Kantaben Lalji Vekariya Treasurer Bhuj
6 Dr. Purushotambhai Shivji Hirani Trustee Mirzapar
7 Shri Dhansukhbhai Bhikhalal Siyani Trustee Mirzapar
8 Shri Manjibhai Karshan Varsani Trustee Kodki
9 Shri Shamjibhai Velji Pindoriya Trustee Naranpar - Ravri
10 Shri Harjibhai Ramji Vekriya Trustee Naranpar -Pasayti
11 Shrimati Daxaben Arvind Pindoriya Trustee Bhuj
12 Shrimati Sangitaben Arvind Hirani Trustee Mirzapar