Shree Kutchi Leva Patel Education & Medical Trust

# Name Designation Place
1 Shree Gopal Mavji Gorasiya President Bhuj
2 Shree Dr. Jethalal Kanji Dabasiya Vice President Mirzapar
3 Shree Keshara Ravji Pindoriya Secretary Rampar - Vekra
4 Shree Bhavesh Ramji Patel Vice Secretary Bhuj
5 Shree Govind Vishram Khokhani Treasurer Madhapar
6 Shree Ishvar Nanji Pindoriya Trustee Bhuj
7 Shree Purshotam Shivji Hirani Trustee Mirzapar
8 Shree Kantaben Lalji Vekariya Trustee Mandvi
9 Shree Dhansukh Bhikhalal Shiyani Trustee Mirzapar