• slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider11
 • slider6
 • slider5
 • slider4
 • slider14
 • slider8
 • slider9
 • slider12
 • <slider13
 • slider10
slider11 slider22 slider33 slider1111 slider66 slider55 slider44 slider1414 slider88 slider99 slider1212 slider1313 slider1010

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ‌ ભુજ સંચાલિત આવાસ યોજના " નાનજી એવેન્યુ" માનકૂવા માં જોડાવવા અંગેનું અરજી ફોર્મ

માતૃ સંસ્થામાં આવકાર

Shree Kutchi leva patel bhuj

તા. 14/03/1965, રવિવાર વિક્રમ સવંત 2021, ફાગણ સુદ એકાદશીના રોજ માધાપર લેવા પટેલ જ્ઞાતિ મંડળ સંચાલિત સરસ્વતી વિદ્યાલય ખાતે કચ્છના લેવા પટેલ જ્ઞાતિની એક બેઠક મળી જેમાં સમાજ રચના કરવા નિણર્ય લેવાયો. તા.26/12/1965 બંધારણ મંજુર થયું જેને તા. 27/02/1966 ના બહાલ કરાયું. આ સંસ્થા વિશ્વવાસી કચ્છી લેવા પટેલ જ્ઞાતિજનોની માતૃ સંસ્થા છે.

સમાજ વિશે


ધ્યેય અને ઉદ્દેશ

ધ્યેય અને ઉદ્દેશ

 • જ્ઞાતિમાં ભાતૃભાવ અને સંગઠન વધારવું.
 • નિરક્ષતા દૂર કરી કેળવણી, અંગે પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવી.
 • અણધાર્યા આકસ્મિક પ્રસંગોમાં જ્ઞાતિજનને મદદ કરવી.
નવતર યોજના

નવતર યોજના

 • સુવિધા કાર્ડ.
 • કૃષિ સઘ્ધરતા યોજના.
 • મલ્ટિસ્પેશ્યલીસ્ટ હોસ્પિટલ.

ફોટો ગેલેરી

આપણી સંસ્થાઓ

shree kachi leva patel samaj

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - ભુજ

shree kachi leva patel education & medical truest

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ એજ્યુકેશન અને મેડિકલ ટ્રસ્ટ

shree kachi leva patel yuvak sangh

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ યુવક સંઘ