• 1
  • 2
  • 3

સામાન્ય સભા - 2022

માતૃ સંસ્થામાં આવકાર

Shree Kutchi leva patel bhuj

તા. 14/03/1965, રવિવાર વિક્રમ સવંત 2021, ફાગણ સુદ એકાદશીના રોજ માધાપર લેવા પટેલ જ્ઞાતિ મંડળ સંચાલિત સરસ્વતી વિદ્યાલય ખાતે કચ્છના લેવા પટેલ જ્ઞાતિની એક બેઠક મળી જેમાં સમાજ રચના કરવા નિણર્ય લેવાયો. તા.26/12/1965 બંધારણ મંજુર થયું જેને તા. 27/02/1966 ના બહાલ કરાયું. આ સંસ્થા વિશ્વવાસી કચ્છી લેવા પટેલ જ્ઞાતિજનોની માતૃ સંસ્થા છે.

સમાજ વિશે


mission-vision

ધ્યેય અને ઉદ્દેશ

  • જ્ઞાતિમાં ભાતૃભાવ અને સંગઠન વધારવું.
  • નિરક્ષતા દૂર કરી કેળવણી, અંગે પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવી.
  • અણધાર્યા આકસ્મિક પ્રસંગોમાં જ્ઞાતિજનને મદદ કરવી.
whats-next

નવતર યોજના

  • સુવિધા કાર્ડ.
  • કૃષિ સઘ્ધરતા યોજના.
  • મલ્ટિસ્પેશ્યલીસ્ટ હોસ્પિટલ.

ફોટો ગેલેરી

આપણી સંસ્થાઓ

shree kachi leva patel samaj

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ - ભુજ

shree kachi leva patel education & medical truest

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ એજ્યુકેશન અને મેડિકલ ટ્રસ્ટ

shree kachi leva patel yuvak sangh

શ્રી કચ્છી લેવા પટેલ યુવક સંઘ