ચોવીસી સમાચાર

inCollage_20181203_212624906-4

વીર તુમ‌ બઢે ચલો....સાઈકલ પર ચઢે ચલો......

કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ‌ ભુજ યુવા એકતા સાઈકલ‌ ગરિમા યાત્રા રવિવાર તા. 9/12/2018 માધાપર સરસ્વતી વિધાલય ખાતેથી સવારે 6:30 કલાકેથી પ્રસ્થાન કરશે. 1965 માં ભુજ સમાજની સ્થ....

20181124_075949-502x259-3-3

ગરિમા મહોત્સવ : ગામોગામ સાઈકલથી આમંત્રણ

આગામી ડિસેમ્બર કચ્છી લેવા પટેલ સમાજના મહોત્સવનું ચોવીસીના ગામોગામ સાઈકલથી જઈ આમંત્રણ આપવામાં આવશે.... માધાપરથી સવારે રવાના થઈ આખી ચોવીસી સાઈકલથી ગામો....

inCollage_20181123_184714032-2

ઈન્ડિયા ગાર્ડન : યુ.કે. કોમ્યુનિટી નું સ્વપ્ન સાકાર, પ્રોજેક્ટ ને મંજૂરી....

કચ્છ લેવા પટેલ કોમ્યુનિટી યુ.કે. ના અતિ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટને આખરે ઈલિંગ કાઉન્સિલે મંજૂરીની મ્હોર મારી દીધી છે. 1972 યુ.કે. કોમ્યુનિટી ની સ્થાપના, હે....

20181004_140704-800x439-1

સામત્રામાં જિલ્લાકક્ષા વિજ્ઞાનમેળામાં રાજ્યના શિક્ષણમંત્રીની હાજરી બે દિવસ પ્રદર્શન‌ ચાલશે.

જિલ્લાકક્ષાના ગણિત વિજ્ઞાન‌ પર્યાવરણ‌ પ્રદર્શનનું‌ ઉદઘાટન સામત્રા‌ પંચાયતી નિશાળ ખાતે થયું હતું. 75 કૃતિઓ‌ અહીં‌ બે દિવસ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે.સામત....